• Art. 203. Pr. o postęp. p...
  01.10.2023

Art. 203. postęp.przed sąd.adm


Zwrot kosztów postępowania stronie wnoszącej skargę kasacyjną

Stronie, która wniosła skargę kasacyjną, należy się zwrot poniesionych przez nią niezbędnych kosztów postępowania kasacyjnego:
1)
od organu - jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej został uchylony wyrok sądu pierwszej instancji oddalający skargę;
2)
od skarżącego - jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej został uchylony wyrok sądu pierwszej instancji uwzględniający skargę.
Art. 203. Zwrot kosztów postępowania stronie wnoszącej sk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1841 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...