• Art. 227. Pr. o postęp. p...
  29.09.2023

Art. 227. postęp.przed sąd.adm


Zażalenie na zarządzenie na zarządzenie przewodniczącego lub postanowienie w przedmiocie kosztów sądowych

§ 1.
Zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy.
§ 2.
Od zażaleń, o których mowa w § 1, nie pobiera się opłat sądowych.
Art. 227. Zażalenie na zarządzenie na zarządzenie przewod... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 557 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...