• Art. 232. Pr. o postęp. p...
  01.10.2023

Art. 232. postęp.przed sąd.adm


Zwrot z urzędu uiszczonego wpisu

§ 1.
Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od:
1)
pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy;
2)
zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione.
§ 2.
Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
Art. 232. Zwrot z urzędu uiszczonego wpisu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 15669 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...