• Art. 258. Pr. o postęp. p...
  28.05.2024

Art. 258. postęp.przed sąd.adm


Czynności referendarzy sądowych w postępowaniu o przyznanie prawa pomocy

§ 1.
Czynności w zakresie przyznania prawa pomocy wykonuje referendarz sądowy.
§ 2.
Do czynności, o których mowa w § 1, należą w szczególności:
1)
przyjmowanie wniosków o przyznanie prawa pomocy;
2)
przesyłanie wniosków o przyznanie prawa pomocy do właściwego sądu;
3)
badanie złożonych wniosków o przyznanie prawa pomocy co do wymogów formalnych, a także co do ich treści;
4)
przekazywanie wniosków do rozpoznania sądowi w przypadku, o którym mowa w art. 247 wyłączenie prawa do prawa pomocy stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi;
5)
wzywanie stron do uzupełnienia braków formalnych wniosków, a także do złożenia dodatkowych oświadczeń i dokumentów;
6)
wydawanie zarządzeń o pozostawieniu wniosków bez rozpoznania;
7)
wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień o przyznaniu, cofnięciu, odmowie przyznania prawa pomocy albo umorzeniu postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy;
8)
wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień o przyznaniu wynagrodzenia adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz o zwrocie niezbędnych udokumentowanych wydatków.
§ 3.
(uchylony)
§ 4.
Czynności, o których mowa w § 2, może w szczególnie uzasadnionych przypadkach wykonywać sąd. Na postanowienia albo zarządzenie sądu, o których mowa w § 2 pkt 6–8, przysługuje zażalenie.
Art. 258. Czynności referendarzy sądowych w postępowaniu ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 45109 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...