• Art. 276. Pr. o postęp. p...
  01.10.2023

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2023.0.1634 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Art. 276. postęp.przed sąd.adm


Skarga o wznowienie postępowania

Do skargi o wznowienie postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej. Jednakże, gdy do wznowienia postępowania właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny, stosuje się odpowiednio przepisy art. 175 przymus adwokacko-radcowski w skardze kasacyjnej.
Art. 276. Skarga o wznowienie postępowania - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 858 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...