• Art. 285f. Pr. o postęp. ...
  30.09.2023

Art. 285f. postęp.przed sąd.adm


Tryb wnoszenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

§ 1.
Skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch lat od dnia jego uprawomocnienia się.
§ 2.
W razie stwierdzenia niezachowania warunków formalnych określonych w art. 285e wymogi formalne skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, § 2, przewodniczący wzywa o poprawienie lub uzupełnienie skargi.
§ 3.
Skargę nieopłaconą, skargę wniesioną z naruszeniem art. 175 przymus adwokacko-radcowski w skardze kasacyjnej, §1 oraz skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.
Art. 285f. Tryb wnoszenia skargi o stwierdzenie niezgodno... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...