• Art. 285l. Pr. o postęp. ...
  29.09.2023

Art. 285l. postęp.przed sąd.adm


Dpowiednie stosowanie do postępowania w sprawie o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przepisów o skardze kasacyjnej

W przypadkach nieuregulowanych przepisami niniejszego działu do postępowania wywołanego wniesieniem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.
Art. 285l. Dpowiednie stosowanie do postępowania w sprawi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...