• Art. 290. Pr. o postęp. p...
  30.09.2023

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2023.0.1634 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Art. 290. postęp.przed sąd.adm


Właściwość sądu do odtworzenia zaginionych lub zniszczonych akt

§ 1.
Do odtworzenia akt sprawy będącej w toku właściwy jest sąd, w którym sprawa ostatnio się toczyła.
§ 2.
Jeżeli właściwy byłby Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd ten przekaże sprawę sądowi pierwszej instancji, chyba że chodzi o odtworzenie tylko akt tego Sądu.
§ 3.
Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt w sprawie prawomocnie zakończonej przeprowadza sąd, w którym sprawa toczyła się w pierwszej instancji.
Art. 290. Właściwość sądu do odtworzenia zaginionych lub ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 14 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...