• Art. 49a. - Potwierdzeni...
  02.10.2023

Art. 49a. postęp.przed sąd.adm


Potwierdzenie wniesienia pisma drogą elektroniczną

Sąd potwierdza wniesienie pisma w formie dokumentu elektronicznego do swojej elektronicznej skrzynki podawczej przez przesłanie urzędowego poświadczenia odbioru w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.
Art. 49a. Potwierdzenie wniesienia pisma drogą elektroniczną - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...