• Art. 64e. - Granice rozp...
  03.10.2023

Art. 64e. postęp.przed sąd.adm


Granice rozpoznawania sprzeciwu od decyzji

Rozpoznając sprzeciw od decyzji, sąd ocenia jedynie istnienie przesłanek do wydania decyzji, o której mowa w art. 138 decyzje organu odwoławczego § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Art. 64e. Granice rozpoznawania sprzeciwu od decyzji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...