• Prawo o postępowaniu prze...
  28.05.2024

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2023.0.1634 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Rozdział 3. Wniosek o wszczęcie postępowania

Jeżeli ustawy tak stanowią, postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek.
Orzeczenia: 501 Porównania: 1
§ 1.
Wniosek składa się bezpośrednio do sądu.
§ 2.
Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać określenie żądania, jego podstawy i uzasadnienie oraz oznaczenie stron i organów, a także spełniać inne wymagania określone w przepisach szczególnych.
§ 3.
Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Orzeczenia: 2602 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...