• Art. 157a. - Odesłanie d...
  03.10.2022

Prawo o prokuraturze

Stan prawny aktualny na dzień: 03.10.2022

Dz.U.2022.0.1247 t.j. - Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze

Art. 157a. Prawo o prokuraturze


Odesłanie do przepisów ustawy - Kodeks postępowania karnego

W sprawach uregulowanych w niniejszym rozdziale nie stosuje się przepisu art. 117 udział uprawnionego w czynności procesowej § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, chyba że ustawa nakazuje zawiadomienie uczestnika o terminie czynności procesowej, a brak jest dowodu, że został on o nim powiadomiony.
Art. 157a. Odesłanie do przepisów ustawy - Kodeks postępo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...