• Art. 87. - Odstąpienie o...
  30.09.2023

Prawo o prokuraturze

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2023.0.1360 t.j. - Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze

Art. 87. Prawo o prokuraturze


Odstąpienie od wymogu zbadania określonej liczby spraw

§ 1.
Jeżeli ze względu na szczególny zakres czynności sędziego lub asesora sądowego albo z innych przyczyn zbadanie liczby spraw wskazanych w art. 86 ocena kwalifikacji na stanowisko prokuratorskie kandydata zajmującego stanowisko sędziego lub asesora sądowego § 2 nie jest możliwe, przyjmuje się, z podaniem przyczyn, inną liczbę.
§ 2.
Wizytator dokonujący oceny kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko asesora prokuratury, sędziego albo asesora sądowego może objąć badaniem także akta spraw nieujęte w wykazie oraz zwracać się do prezesa sądu lub kierownika jednostki organizacyjnej prokuratury o wskazanie sygnatur i przedstawienie akt takich spraw.
Art. 87. Odstąpienie od wymogu zbadania określonej liczby... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...