• Prawo o prokuraturze
  16.07.2024

Prawo o prokuraturze

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2024.0.390 t.j. - Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze

DZIAŁ IX. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 178 i 2103 oraz z 2017 r. poz. 1452).


----------
[Ustawa została ogłoszona 15.02.2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 177]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...