• Prawo o prokuraturze
  24.10.2021

Prawo o prokuraturze

Stan prawny aktualny na dzień: 24.10.2021

Dz.U.2021.0.66 t.j. - Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze

DZIAŁ VII. Urzędnicy i inni pracownicy

§ 1.
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zatrudnieni są urzędnicy i inni pracownicy.
§ 2.
Zasady zatrudniania urzędników i innych pracowników oraz ich obowiązki i prawa określają odrębne przepisy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...