• Prawo o prokuraturze
  27.02.2024

Prawo o prokuraturze

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2023.0.1360 t.j. - Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze

DZIAŁ VII. Urzędnicy i inni pracownicy

§ 1.
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zatrudnieni są urzędnicy i inni pracownicy.
§ 2.
Zasady zatrudniania urzędników i innych pracowników oraz ich obowiązki i prawa określają odrębne przepisy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...