• Art. 100at. - Zakres dan...
  23.04.2024

Prawo o ruchu drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2023.0.1047 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Art. 100at. o ruchu drog.


Zakres danych gromadzonych w ewidencji kierowców

1. W ewidencji gromadzi się następujące dane w celu automatycznego wygenerowania na ich podstawie tymczasowego elektronicznego prawa jazdy:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL;
4)
adres zamieszkania;
5)
numer tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;
6)
datę wydania tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;
7)
datę ważności tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;
8)
organ właściwy dla profilu kandydata na kierowcę;
9)
numer identyfikujący tymczasowe elektroniczne prawo jazdy;
10)
kategorie uprawnień wraz z datami ich uzyskania i ważności;
11)
wymagania lub ograniczenia, o których mowa w art. 13 okresy ważności prawa jazdy i wymagania i ograniczenia w prawie jazdy ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
12)
datę uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 egzamin państwowy dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
13)
numer profilu kandydata na kierowcę;
14)
identyfikator osoby;
15)
status tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;
16)
datę i przyczynę zatrzymania tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz nazwę podmiotu rejestrującego zatrzymanie;
17)
datę i przyczynę unieważnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy.
2. Dane, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 1–5, 8 i 10–14, są przekazywane i aktualizowane za pomocą systemu teleinformatycznego umożliwiającego realizację zadań organów właściwych do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 16a obowiązek zapewnienia systemu teleinformatycznego przez wytwórcę praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie tramwajem ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
2)
pkt 6, 7, 9, 15 i 17, są uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję;
3)
pkt 16, są przekazywane przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej.
(Art. 100at wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu)
Art. 100at. Zakres danych gromadzonych w ewidencji kierowców - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...