• Art. 131. o ruchu drog. -...
  19.05.2024

Prawo o ruchu drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 19.05.2024

Dz.U.2023.0.1047 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Art. 131. o ruchu drog.


Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli ruchu drogowego

1.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas wykonywania kontroli ruchu drogowego oraz sprawnego jej przebiegu, a także konieczność należytej ochrony sposobu realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem państwa i ujednolicenia sporządzanych dokumentów, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
organizację, szczegółowe warunki i sposób wykonywania kontroli ruchu drogowego;
2)
wymagany sposób zachowania się kontrolowanego uczestnika ruchu;
3)
szczegółowe warunki wykonywania kontroli ruchu drogowego przez osoby, o których mowa w art. 129e upoważnienie do wykonywania kontroli drogowej;
3a)
szczególne warunki wykonywania kontroli ruchu drogowego pojazdów, o których mowa w art. 73 rejestracja pojazdu ust. 3, z wyłączeniem pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
szczegółowe warunki udzielania upoważnień do wykonywania kontroli ruchu drogowego;
5)
wzory dokumentów stosowanych przy wykonywaniu kontroli ruchu drogowego.
2.
Minister Obrony Narodowej, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie wykonywania kontroli drogowej oraz sprawne wykonywanie czynności w tym zakresie, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
organizację, warunki i sposób wykonywania czynności, o których mowa w art. 129 uprawnienia policjanta i niektórych podmiotów w trakcie kontroli ruchu drogowego ust. 4;
2)
warunki i tryb współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w sprawach, o których mowa w art. 130 uchylony ust. 1.
Art. 131. Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania kontro... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...