• Art. 137. o ruchu drog. -...
  19.04.2024

Art. 137. o ruchu drog.


Wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy

1.
Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach określonych w art. 135 zatrzymanie prawa jazdy ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 i w art. 135a zatrzymanie prawa jazdy wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 3, wydaje w terminie 14 dni odpowiednio od dnia otrzymania informacji o zatrzymaniu prawa jazdy albo od dnia otrzymania prawa jazdy:
1)
prokurator - w toku postępowania przygotowawczego, a sąd - po przekazaniu sprawy do sądu;
2)
w sprawie o wykroczenie - sąd właściwy do rozpoznania sprawy.
2.
O wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy zawiadamia się właściwego starostę.
3.
Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie.
4.
W przypadku gdy nie wydano postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, postanowienie o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy wydaje odpowiednio:
1)
prokurator, zawiadamiając o tym organ, który zatrzymał prawo jazdy;
2)
sąd, przy czym w przypadku prawa jazdy wydanego w kraju o wydaniu postanowienia sąd zawiadamia organ, który wydał prawo jazdy.
5.
Postanowienie o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy doręcza się jego właścicielowi.
6.
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy wydanego w kraju następuje przez wprowadzenie informacji o zwrocie do centralnej ewidencji kierowców:
1)
przez organ, który je zatrzymał – po otrzymaniu zawiadomienia o wydaniu przez prokuratora postanowienia o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy lub po okazaniu tego postanowienia;
2)
przez organ, który je wydał – po otrzymaniu zawiadomienia o wydaniu przez sąd postanowienia o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy lub po okazaniu tego postanowienia.
Art. 137. Wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...