• Art. 140h. o ruchu drog. ...
  20.04.2024

Prawo o ruchu drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.1047 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Art. 140h. o ruchu drog.


Zadania Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

1.
Wojewódzka Rada koordynuje i określa kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2.
Do zadań Wojewódzkiej Rady w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:
1)
opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2)
opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3)
zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4)
inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
5)
inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej;
6)
współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi;
7)
inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej;
8)
analizowanie i ocena podejmowanych działań.
3.
Szczegółową organizację i tryb pracy Wojewódzkiej Rady określa regulamin przyjęty przez radę w drodze uchwały.
Art. 140h. Zadania Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruch... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...