• Art. 140n. - Nakładanie ...
  09.12.2021

Prawo o ruchu drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 09.12.2021

Dz.U.2021.0.450 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Art. 140n. o ruchu drog.


Nakładanie kar pieniężnych

1.
Kary pieniężne, w sprawach określonych w art 140m–140mb, są nakładane w drodze decyzji administracyjnej.
2.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 140m kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy:
1)
za wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70d obowiązek uzyskania świadectwa homologacji dla nowego typu pojazdu ust. 1 i ust. 6 pkt 2 przeznaczonych dla konsumentów, nakłada właściwy organ Inspekcji Handlowej;
2)
za wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdów, o których mowa w art. 70d obowiązek uzyskania świadectwa homologacji dla nowego typu pojazdu ust. 1, ust. 4 i ust. 6 pkt 2, nieprzeznaczonych dla konsumentów, nakłada Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.
2a.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 140ma kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy przez podmiot uprawniony i art. 140mb kara pieniężna za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, nakłada starosta.
3.
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2:
1)
pkt 1 stanowią dochód budżetu państwa;
2)
pkt 2 stanowią przychód Transportowego Dozoru Technicznego.
3a.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 140ma kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy przez podmiot uprawniony i art. 140mb kara pieniężna za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, stanowią dochód powiatu.
4.
Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy.
5.
Kary pieniężne są wnoszone na odrębne rachunki bankowe odpowiednio budżetu państwa, starostwa albo Transportowego Dozoru Technicznego, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.
6.
Do kar pieniężnych, o których mowa w art 140m–140mb, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
7.
Jeżeli czyn będący naruszeniem, o którym mowa w art. 140mb kara pieniężna za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wyczerpuje jednocześnie znamiona wykroczenia, w stosunku do podmiotu będącego osobą fizyczną stosuje się wyłącznie przepisy o odpowiedzialności administracyjnej.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o wydanie karty parkingowej Sprawdź
Art. 140n. Nakładanie kar pieniężnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...