• Art. 70zc. - Nadzór nad ...
  01.12.2022

Prawo o ruchu drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 01.12.2022

Dz.U.2022.0.988 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Art. 70zc. o ruchu drog.


Nadzór nad jednostką uprawnioną do badań homologacyjnych

1.
Nadzór nad jednostką uprawnioną w zakresie przeprowadzanych badań sprawuje Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.
2.
W ramach sprawowanego nadzoru Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego:
1)
sprawdza poprawność wykonywania badań i sporządzenia protokołu;
2)
co najmniej raz na trzy lata przeprowadza kontrolę jednostki uprawnionej, o której mowa w:
a) art. 70za wyznaczenie jednostki uprawnionej do badań homologacyjnych, ust. 1 – w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 70za wyznaczenie jednostki uprawnionej do badań homologacyjnych ust. 2,
b) art. 70zb producent pojazdów jako jednostka uprawniona do badań homologacyjnych, ust. 1 – w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 70za wyznaczenie jednostki uprawnionej do badań homologacyjnych, ust. 2 pkt 1–4;
3)
przeprowadza kontrolę jednostki uprawnionej w przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego w zakresie warunków, o których mowa w art. 70za wyznaczenie jednostki uprawnionej do badań homologacyjnych, ust. 2 pkt 3.
3.
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego sporządza sprawozdanie oceniające z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, oraz o którym mowa w art. 70za wyznaczenie jednostki uprawnionej do badań homologacyjnych, ust. 4, i przedstawia je jednostce uprawnionej.
4.
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego przedstawia Komisji Europejskiej, na jej wniosek, sprawozdanie oceniające z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3 lub w art. 70za wyznaczenie jednostki uprawnionej do badań homologacyjnych, ust. 4.
5.
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wzywa jednostkę uprawnioną do usunięcia w terminie 90 dni naruszeń stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli, o których mowa w ust. 2, i zawiesza jej uprawnienie do czasu usunięcia tych naruszeń.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o wydanie karty parkingowej Sprawdź
Art. 70zc. Nadzór nad jednostką uprawnioną do badań homol... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...