• Art. 70zk. - Odpowiednie...
  01.12.2022

Prawo o ruchu drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 01.12.2022

Dz.U.2022.0.988 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Art. 70zk. o ruchu drog.


Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy dotyczących praw i obowiązków producenta

Prawa i obowiązki producenta, o których mowa w:
1)
art. 70d obowiązek uzyskania świadectwa homologacji dla nowego typu pojazdu ust. 1-4 i 6-9, art. 70e wyłączenie obowiązku uzyskania homologacji, art. 70f odpowiedzialność producenta w zakresie homologacji, art. 70g zakaz wprowadzania do obrotu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części bez świadectwa homologacji, art. 70h właściwość organów, tryb wydawania i opłaty za świadectwo homologacji ust. 1-5, 7 i 8, art. 70m procedura homologacji typu WE pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach, art. 70n warunki wydania lub zmiany świadectwa homologacji ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 i 3, art. 70o zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji, art. 70p odmowa wydania świadectwa homologacji ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2 i 3, art. 70q obowiązki informacyjnej producenta, art. 70r cofnięcie świadectwa homologacji typu ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 70s obowiązki producenta nowych pojazdów lub przedmiotów wyposażenia oraz podmiotu montującego instalację gazową ust. 1, 2 i 4-6, art. 70t obowiązek udostępnienia danych i informacji, art. 70u obowiązki producenta w razie stwierdzenia zagrożeń dla bezpieczeństwa w pojeździe wprowadzonym do obrotu, art. 70w kontrola zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia, części lub montażu instalacji gazowej ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. a i ust. 2-5, art. 70z wniosek o badanie homologacyjne ust. 1-5 i 7 oraz art. 70zb producent pojazdów jako jednostka uprawniona do badań homologacyjnych stosuje się do podmiotu dokonującego zabudowy nowego pojazdu;
2)
art. 70d obowiązek uzyskania świadectwa homologacji dla nowego typu pojazdu ust. 1-4 i 6-9, art. 70e wyłączenie obowiązku uzyskania homologacji, art. 70f odpowiedzialność producenta w zakresie homologacji, art. 70g zakaz wprowadzania do obrotu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części bez świadectwa homologacji, art. 70h właściwość organów, tryb wydawania i opłaty za świadectwo homologacji ust. 1-5, 7 i 8, art. 70i świadectwo homologacji dla pojazdu z nowatorskimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi, art. 70j uznanie świadectwa homologacji typu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego UE, art. 70k uznanie w RP świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach, art. 70l uznanie wydanego w RP świadectwa typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach ust. 1, art. 70m procedura homologacji typu WE pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach, art. 70n warunki wydania lub zmiany świadectwa homologacji ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 i 3, art. 70o zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji, art. 70p odmowa wydania świadectwa homologacji ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2 i 3, art. 70q obowiązki informacyjnej producenta, art. 70r cofnięcie świadectwa homologacji typu ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 70s obowiązki producenta nowych pojazdów lub przedmiotów wyposażenia oraz podmiotu montującego instalację gazową ust. 1, 2 i 4-6, art. 70t obowiązek udostępnienia danych i informacji, art. 70u obowiązki producenta w razie stwierdzenia zagrożeń dla bezpieczeństwa w pojeździe wprowadzonym do obrotu, art. 70w kontrola zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia, części lub montażu instalacji gazowej ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. a i ust. 2-5, art. 70z wniosek o badanie homologacyjne ust. 1-5 i 7 oraz art. 70zb producent pojazdów jako jednostka uprawniona do badań homologacyjnych stosuje się do podmiotu wprowadzającego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowy pojazd oraz nowe przedmioty wyposażenia lub części.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o wydanie karty parkingowej Sprawdź
Art. 70zk. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy dotycz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...