• Art. 70zl. - Rozporządze...
  01.12.2022

Prawo o ruchu drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 01.12.2022

Dz.U.2022.0.988 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Art. 70zl. o ruchu drog.


Rozporządzenie w sprawie warunków wymaganych dla wydania uprawnienia do badań homologacyjnych

1.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać podmiot wnioskujący o wydanie uprawnienia, o którym mowa w art. 70za wyznaczenie jednostki uprawnionej do badań homologacyjnych, ust. 1 oraz art. 70zb producent pojazdów jako jednostka uprawniona do badań homologacyjnych, ust. 1, w zakresie warunków lokalowych, środków i wyposażenia;
2)
sposób i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 70za wyznaczenie jednostki uprawnionej do badań homologacyjnych, ust. 4 oraz art. 70zc nadzór nad jednostką uprawnioną do badań homologacyjnych, ust. 2 pkt 2 i 3;
3)
wzór sprawozdania oceniającego, o którym mowa w art. 70za wyznaczenie jednostki uprawnionej do badań homologacyjnych, ust. 4 i art. 70zc nadzór nad jednostką uprawnioną do badań homologacyjnych, ust. 3;
4)
wysokość opłaty za wydanie decyzji, o której mowa w art. 70za wyznaczenie jednostki uprawnionej do badań homologacyjnych, ust. 1 oraz art. 70zb producent pojazdów jako jednostka uprawniona do badań homologacyjnych, ust. 1.
2.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister uwzględnia:
1)
zakres uprawnienia;
2)
czynności administracyjne oraz koszty związane z wydaniem decyzji;
3)
czynności oraz koszty związane z przeprowadzaniem kontroli.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o wydanie karty parkingowej Sprawdź
Art. 70zl. Rozporządzenie w sprawie warunków wymaganych ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...