• Art. 70zm. - Rozporządze...
  01.12.2022

Prawo o ruchu drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 01.12.2022

Dz.U.2022.0.988 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Art. 70zm. o ruchu drog.


Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu

1.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:
1)
zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur;
2)
wymagania alternatywne dotyczące przedmiotów wyposażenia lub części, stosowane w procedurze homologacji pojazdów produkowanych w małych seriach;
3)
limity pojazdów kwalifikowanych do małej serii;
4)
szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu;
5)
istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu;
6)
warunki i sposób wyboru pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70z wniosek o badanie homologacyjne, ust. 5;
7)
zakres i sposób przeprowadzania:
a) badań homologacyjnych,
b) kontroli zgodności produkcji;
8)
wzory dokumentów związanych z homologacją typu oraz szczegółowe wymagania dla dokumentów, o których mowa w art. 70h właściwość organów, tryb wydawania i opłaty za świadectwo homologacji, ust. 5 i art. 70z wniosek o badanie homologacyjne, ust. 2, w zależności od procedury homologacji typu;
9)
wzór i opis znaku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części;
10)
terminy ważności świadectw zgodności WE lub świadectw zgodności;
11)
wysokość opłat za:
a) wydanie i zmianę świadectwa homologacji typu,
b) uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach,
c) uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu, o której mowa w art. 70j uznanie świadectwa homologacji typu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego UE, ust. 4.
2.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister uwzględnia:
1)
koszty wydania lub zmiany świadectw homologacji typu w zależności od zakresu tego świadectwa;
2)
koszty kontroli zgodności produkcji;
3)
potrzebę zapewnienia zabezpieczenia dokumentów przed podrobieniem lub przerobieniem;
4)
konieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony środowiska.
3.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzory dokumentów z tym związanych, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony środowiska.
4.
Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
warunki wydawania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz wzory dokumentów z tym związanych,
2)
zakres i sposób przeprowadzania kontroli zgodności produkcji,
3)
wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu
– uwzględniając koszty wydania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz konieczność zapewnienia właściwego
poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony środowiska.
5.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;
2)
szczegółowe czynności organów w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;
3)
zakres i sposób przeprowadzania:
a) badań homologacyjnych,
b) kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;
4)
wzory dokumentów związanych z homologacją sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;
5)
wysokość opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.
6.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, minister uwzględnia:
1)
koszty wydania lub zmiany świadectw homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem w zależności od zakresu tego świadectwa;
2)
koszty kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;
3)
potrzebę zapewnienia zabezpieczenia dokumentów przed podrobieniem lub przerobieniem;
4)
konieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony środowiska.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o wydanie karty parkingowej Sprawdź
Art. 70zm. Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...