• Art. 80k. - Krajowy Punk...
  18.04.2024

Prawo o ruchu drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.1047 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Art. 80k. o ruchu drog.


Krajowy Punkt Kontaktowy

1.
Tworzy się Krajowy Punkt Kontaktowy przy centralnej ewidencji pojazdów.
2.
Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 80a centralna ewidencja pojazdów ust. 4.
3.
Krajowy Punkt Kontaktowy umożliwia wymianę informacji z właściwymi krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z krajowymi podmiotami uprawnionymi – w zakresie danych dotyczących pojazdów oraz ich właścicieli lub posiadaczy.
4.
Krajowymi podmiotami uprawnionymi są, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań:
1)
Policja;
2)
Inspekcja Transportu Drogowego;
3)
straże gminne (miejskie);
4)
organy celne;
5)
Straż Graniczna.
5.
Wymiana informacji, o której mowa w ust. 3, następuje w związku z popełnieniem naruszeń, o których mowa w ust. 6, w szczególności w celu ułatwienia identyfikacji osób podejrzanych o popełnienie naruszenia podczas kierowania pojazdem zarejestrowanym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podczas kierowania pojazdem zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
6.
Wymiana informacji, o której mowa w ust. 3, następuje w związku z popełnieniem następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego:
1)
niestosowaniem się do ograniczenia prędkości;
2)
niedopełnieniem obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa lub przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci;
3)
niestosowaniem się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie pojazdu;
4)
prowadzeniem pojazdu po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości;
5)
prowadzeniem pojazdu po użyciu lub pod wpływem środka odurzającego;
6)
niedopełnieniem obowiązku używania w czasie jazdy kasków ochronnych;
7)
wykorzystywaniem drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
8)
korzystaniem podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.
Art. 80k. Krajowy Punkt Kontaktowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...