• Art. 80zc. - Rozporządze...
  17.04.2024

Prawo o ruchu drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.1047 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Art. 80zc. o ruchu drog.


Rozporządzenie w sprawie określenia czynności starosty i wzorów dokumentów rejestracyjnych pojazdów

1.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
czynności starosty w sprawach związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów;
2)
wzór:
a) wniosku o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów,
b) decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów,
c) oświadczeń, o których mowa w art. 80t tryb ubiegania się o decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów ust. 3 pkt 3,
d) wniosku o wydanie dodatkowych albo nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych,
e) dokumentu zwrotu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych;
3)
wzór i opis blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego;
4)
zakres wypełniania blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego przez starostę i podmiot uprawniony;
5)
wzór i opis profesjonalnych tablic rejestracyjnych, warunki techniczne, jakie muszą spełniać te tablice, oraz zakres i sposób ich badania;
6)
warunki i sposób dystrybucji blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych;
7)
wysokość opłaty za wydanie:
a) decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów,
b) blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,
c) profesjonalnych tablic rejestracyjnych, w tym:
– kompletu profesjonalnych tablic samochodowych,
– profesjonalnej tablicy motocyklowej,
– profesjonalnej tablicy motorowerowej,
d) znaku legalizacyjnego.
2.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu uwzględnia:
1)
konieczność ujednolicenia wzorów dokumentów i tablic wydawanych w ramach profesjonalnej rejestracji pojazdów oraz potrzebę zapewnienia ich funkcjonalności;
2)
konieczność prawidłowego zabezpieczenia blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i profesjonalnych tablic rejestracyjnych;
3)
koszt wyprodukowania blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych;
4)
koszty czynności administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych;
5)
potrzebę minimalizowania obciążeń administracyjnych dla podmiotów uprawnionych.
Art. 80zc. Rozporządzenie w sprawie określenia czynności ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...