• Prawo o ruchu drogowym
  21.02.2024

Prawo o ruchu drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2023.0.1047 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Rozdział 4. Ruch zwierząt

1.
Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt powinny się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. W razie braku takiej drogi jazda wierzchem i pędzenie zwierząt mogą odbywać się po poboczu, a jeżeli brak jest pobocza - po jezdni.
2.
Do jazdy wierzchem i pędzenia zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 zasady ruchu pojazdu zaprzęgowego ust. 1 i 2 oraz przepisy o ruchu pojazdów.
Porównania: 1
1.
Zabrania się jazdy wierzchem:
1)
bez uzdy;
2)
obok innego uczestnika ruchu na jezdni;
3)
po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej oraz po drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych;
4)
po drodze o nawierzchni twardej w okresie niedostatecznej widoczności;
5)
po drodze o nawierzchni twardej osobie w wieku poniżej 17 lat.
2.
Jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zwierzę po swojej prawej stronie.
Porównania: 1
1.
Zwierzęta w stadzie mogą być pędzone po drodze tylko pod odpowiednim nadzorem. Zwierzę pojedyncze może być prowadzone tylko na uwięzi.
2.
Poganiacz zwierząt jest obowiązany:
1)
iść po lewej stronie pędzonych zwierząt;
2)
w okresie niedostatecznej widoczności nieść latarkę z widocznym z odległości co najmniej 150 m światłem białym.
3.
Zwierzęta mogą być prowadzone luzem przy pojeździe zaprzęgowym z jego prawej strony, w liczbie nie większej niż 2 sztuki.
4.
Zabrania się:
1)
pędzenia zwierząt po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej, a po innej drodze o nawierzchni twardej - w okresie od zmierzchu do świtu;
2)
pędzenia zwierząt po drodze o nawierzchni twardej osobie w wieku poniżej 13 lat;
3)
pędzenia zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość;
4)
zatrzymywania zwierząt na jezdni;
5)
zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów.
5)
zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub drogi dla rowerów.
5.
Rada powiatu może wprowadzić zakaz pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...