• Art. 24. ustr. SA - Zgrom...
  28.11.2023

Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 28.11.2023

Dz.U.2022.0.2492 t.j. - Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Art. 24. sądy administr.


Zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego

§ 1.
Zgromadzenie ogólne składa się z sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego.
§ 1a.
W zgromadzeniu ogólnym mogą uczestniczyć asesorzy sądowi, bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 2.
Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego jest prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, który zwołuje zgromadzenie ogólne co najmniej raz w roku.
§ 3.
Do podjęcia uchwał zgromadzenia ogólnego wymagana jest obecność przynajmniej połowy liczby jego członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
§ 4.
Zgromadzenie ogólne:
1)
rozpatruje informację prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego o rocznej działalności sądu;
2)
(uchylony)
3)
wyraża opinię w sprawie powołania lub odwołania prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz opinię w sprawie powołania lub odwołania wiceprezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego;
4)
ustala skład liczbowy kolegium sądu oraz wybiera jego członków i dokonuje zmian w jego składzie;
5)
(uchylony)
6)
(uchylony)
7)
rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego lub zgłoszone przez członków zgromadzenia ogólnego.
Art. 24. Zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu a... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...