• Prawo o ustroju sądów adm...
  15.06.2024

Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 15.06.2024

Dz.U.2022.0.2492 t.j. - Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Rozdział 4. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 1271, z późn. zm.).


----------
[Ustawa została ogłoszona 20.09.2002 r. - Dz.U. z 2002 r. poz. 1269]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...