• Art. 106xa. - Wniosek as...
  25.05.2024

Prawo o ustroju sądów powszechnych

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2024.0.334 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Art. 106xa. Ustrój sąd.powsz.


Wniosek asesora o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego

§ 1.
Przed upływem 36 miesięcy pełnienia obowiązków sędziego asesor sądowy może złożyć prezesowi właściwego sądu okręgowego wniosek o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Przepisy art. 57 zgłaszanie kandydatur na wolne stanowisko sędziowskie § 2–6 i 8, art. 57a wykaz rozpoznawanych, prowadzonych lub nadzorowanych spraw przez kandydata na stanowisko sędziowskie § 1, art. 57ab zgłaszanie kandydatury na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego i sądu okręgowego § 2, art. 57ac braki formalne zgłoszenia na wolne stanowisko sędziego–57af oraz art. 58 zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie więcej niż jednej kandydatury § 4 stosuje się odpowiednio.
§ 2.
W razie złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, prezes sądu okręgowego, w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia upływu 36 miesięcy pełnienia przez asesora sądowego obowiązków sędziego, zarządza dokonanie oceny kwalifikacji asesora sądowego. Przepisy art. 57ah ocena kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko sędziego § 3, art. 57b ocena kwalifikacji kandydata na sędziego zajmującego stanowisko sędziego lub asesora sądowego, art. 57i ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie § 1 i 3 oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 57i ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie § 4 stosuje się odpowiednio.
§ 3.
Oceny kwalifikacji asesora sądowego dokonuje sędzia wizytator wyznaczony przez prezesa właściwego sądu apelacyjnego w drodze losowania spośród sędziów z obszaru danej apelacji, o których mowa w art. 37c wizytacje wydziałów § 3, z wyłączeniem sędziów z okręgu sądowego, w którym ma siedzibę sąd, w którym asesor sądowy pełni służbę. Jeżeli asesor sądowy pełnił obowiązki sędziego w wydziałach cywilnym i karnym, wyznacza się więcej niż jednego sędziego wizytatora.
§ 4.
Prezes właściwego sądu okręgowego zapoznaje asesora sądowego z oceną kwalifikacji, zamieszczając ją w systemie teleinformatycznym. Asesor sądowy ma prawo do złożenia temu prezesowi uwag do oceny kwalifikacji, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia oceny kwalifikacji w systemie teleinformatycznym.
§ 5.
Po upływie terminu, o którym mowa w § 4, lub złożeniu przez asesora sądowego uwag do oceny kwalifikacji prezes sądu okręgowego przedstawia do zaopiniowania kolegium sądu okręgowego kandydaturę asesora sądowego na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego wraz z oceną kwalifikacji i ewentualnymi uwagami asesora sądowego.
Art. 106xa. Wniosek asesora o powołanie na stanowisko sęd... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...