• Art. 157c. - Skreślenie ...
  04.12.2021

Art. 157c. Ustrój sąd.powsz.


Skreślenie z listy stałych mediatorów

§ 1.
Prezes sądu okręgowego, w drodze decyzji, skreśla stałego mediatora z listy w przypadku:
1)
śmierci stałego mediatora;
2)
złożenia przez stałego mediatora wniosku o skreślenie z listy;
3)
zaprzestania przez stałego mediatora spełniania któregokolwiek z warunków określonych w art. 1832 mediator § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
4)
prawomocnego skazania stałego mediatora za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
stwierdzenia nienależytego wykonywania obowiązków przez stałego mediatora.
§ 2.
Sąd zawiadamia prezesa sądu okręgowego, który wydał decyzję o wpisie na listę stałych mediatorów, o każdym przypadku uzasadniającym skreślenie z tej listy na podstawie § 1 pkt 5.
§ 3.
Od decyzji prezesa sądu okręgowego w przedmiocie wpisu lub skreślenia z listy stałych mediatorów przysługuje odwołanie do prezesa sądu apelacyjnego.
Art. 157c. Skreślenie z listy stałych mediatorów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...