• Art. 157d. - Lista stały...
  14.05.2021

Art. 157d. Ustrój sąd.powsz.


Lista stałych mediatorów

§ 1.
Prezes sądu okręgowego prowadzi listę stałych mediatorów dla obszaru właściwości danego okręgu sądowego.
§ 2.
Na liście stałych mediatorów zamieszcza się następujące dane dotyczące stałego mediatora:
1)
imię i nazwisko oraz rok urodzenia;
2)
adres do korespondencji;
3)
informację dotyczącą wykształcenia i odbytych szkoleń;
4)
informacje dotyczące specjalizacji.
§ 3.
Na liście, o której mowa w § 2, na wniosek stałego mediatora, zamieszcza się:
1)
numer telefonu stałego mediatora;
2)
adres poczty elektronicznej stałego mediatora;
3)
informację o wpisie na listę mediatorów, o której mowa w art. 1832 mediator § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
§ 4.
Prawomocna decyzja o wpisie na listę stałych mediatorów stanowi podstawę do wpisania mediatora na listę stałych mediatorów prowadzoną w innym sądzie okręgowym, na wniosek mediatora złożony do prezesa tego sądu.
§ 5.
Stały mediator zawiadamia prezesa sądu okręgowego o:
1)
każdej zmianie imienia lub nazwiska oraz danych lub informacji, o których mowa w § 2 pkt 2–4 oraz § 3,
2)
okolicznościach, o których mowa w art. 157c skreślenie z listy stałych mediatorów § 1 pkt 3 i 4,
3)
umieszczeniu na liście, o której mowa w § 4
– w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek zawiadomienia.
Art. 157d. Lista stałych mediatorów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...