• Art. 31. S. Powszech - Za...
  29.11.2023

Prawo o ustroju sądów powszechnych

Stan prawny aktualny na dzień: 29.11.2023

Dz.U.2023.0.217 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Art. 31. Ustrój sąd.powsz.


Zadania kolegium sądu okręgowego

§ 1.
Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:
1)
wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
1a)
opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu okręgowego i sędziów sądów rejonowych;
2)
rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
3)
wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 tryb opracowywania planów finansowych dla sądów § 1;
4)
wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
4a)
(uchylony)
5)
wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
6)
wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.
§ 2.
W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zgromadzeniu ogólnym sędziów tego sądu.
§ 3.
(uchylony)
Art. 31. Zadania kolegium sądu okręgowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...