• Art. 61. S. Powszech - Wy...
  22.05.2024

Art. 61. Ustrój sąd.powsz.


Wymogi wobec kandydata na stanowisko sędziego sądu rejonowego

§ 1.
Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto:
1)
posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2)
jest nieskazitelnego charakteru;
3)
ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego;
5)
ukończył 29 lat;
6)
złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski;
7)
zajmując stanowisko asesora sądowego, pełnił obowiązki sędziego co najmniej przez trzy lata.
§ 2.
Wymagania określone w § 1 pkt 6 i 7 nie dotyczą tego, kto przed powołaniem:
1)
zajmował stanowisko sędziego sądu administracyjnego lub sądu wojskowego;
2)
zajmował stanowisko prokuratora;
3)
pracował w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badawczym lub innej placówce naukowej i ma tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych;
4)
wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza – co najmniej przez trzy lata;
5)
zajmował stanowisko prezesa, wiceprezesa, radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - co najmniej przez trzy lata.
§ 3.
(uchylony)
§ 4.
(uchylony)
§ 5.
Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto zajmował jedno ze stanowisk określonych w § 2 pkt 2-4 w okresie pięciu lat przed zgłoszeniem na wolne stanowisko sędziowskie.
§ 6.
(uchylony)
§ 7.
(uchylony)
Art. 61. Wymogi wobec kandydata na stanowisko sędziego są... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 8 Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...