• Prawo o ustroju sądów pow...
  15.07.2024

Rozdział 3. Kuratorzy sądowi

§ 1.
Kuratorzy sądowi pełnią swoje czynności zawodowo (kuratorzy zawodowi) albo społecznie (kuratorzy społeczni).
§ 2.
Zasady organizacji służby kuratorskiej i wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych oraz status kuratorów sądowych określa odrębna ustawa.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...