• Prawo o ustroju sądów woj...
  01.04.2023

Prawo o ustroju sądów wojskowych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.04.2023

Dz.U.2022.0.2250 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych

Rozdział 8a. Asystenci sędziów, urzędnicy i inni pracownicy sądów wojskowych

W sądach wojskowych mogą być zatrudniani asystenci sędziów.
§ 1.
W sądach wojskowych są zatrudniani urzędnicy i inni pracownicy sądowi.
§ 2.
Zasady zatrudniania urzędników i innych pracowników sądów wojskowych oraz ich obowiązki i prawa określają przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...