• Art. 136b. ochr. środow. ...
  02.10.2023

Art. 136b. ochr. środow.


Objęcie nieruchomości granicami strefy przemysłowej

1.
Objęcie nieruchomości granicami strefy przemysłowej wymaga pisemnej zgody władającego powierzchnią ziemi.
2.
Zgoda, o której mowa w ust. 1, wyłącza roszczenia o odszkodowanie lub o wykup nieruchomości, o których mowa w art. 129 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1–3, w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w zakresie wynikającym z utworzenia strefy przemysłowej.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do szkody powstałej w związku:
1)
z podjęciem uchwały o utworzeniu strefy przemysłowej, której przepisy są w istotnym zakresie niezgodne z propozycjami, o których mowa w art. 136c wniosek o utworzenie strefy przemysłowej ust. 2 pkt 5;
2)
ze zmianą uchwały o utworzeniu strefy przemysłowej.
Art. 136b. Objęcie nieruchomości granicami strefy przemys... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...