• Art. 146e. - Cofnięcie w...
  30.05.2024

Art. 146e. ochr. środow.


Cofnięcie wniosku o objęcie Przejściowym Planem Krajowym

1.
Prowadzący instalację może cofnąć wniosek, o którym mowa w art. 146c wymogi dla źródła spalania objętego Przejściowym Planem Krajowym ust. 1; o cofnięciu wniosku prowadzący instalację informuje ministra właściwego do spraw klimatu oraz organ właściwy do wydania pozwolenia.
2.
Informację o cofnięciu wniosku, o którym mowa w art. 146c wymogi dla źródła spalania objętego Przejściowym Planem Krajowym ust. 1, albo o uzasadnionej potrzebie zmiany Przejściowego Planu Krajowego w innym zakresie prowadzący instalację przekazuje do ministra właściwego do spraw klimatu oraz organu właściwego do wydania pozwolenia w terminie do dnia 1 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym zmiana ma być uwzględniona.
Art. 146e. Cofnięcie wniosku o objęcie Przejściowym Plane... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...