• Art. 183. ochr. środow. -...
  29.09.2023

Art. 183. ochr. środow.


Wydanie, cofnięcie, wygaśnięcie pozwolenia

1.
Pozwolenie wydaje w drodze decyzji organ ochrony środowiska.
2.
O wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu pozwolenia orzeka organ właściwy do wydania pozwolenia.
3.
Ostateczne decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, organ ochrony środowiska przekazuje niezwłocznie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
Art. 183. Wydanie, cofnięcie, wygaśnięcie pozwolenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...