• Art. 271a. ochr. środow. ...
  09.05.2021

Prawo ochrony środowiska

Stan prawny aktualny na dzień: 09.05.2021

Dz.U.2020.0.1219 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Art. 271a. ochr. środow.


Informacje przekazywane Komisji Europejskiej

1.
Minister właściwy do spraw klimatu informuje Komisję Europejską o:
1)
awariach, ich skutkach i wynikach analizy tych awarii;
2)
doświadczeniach krajowych w zakresie przeciwdziałania awariom;
3)
zakładach mogących powodować awarie;
4)
substancjach niebezpiecznych, które mogą zostać uznane za substancje niepowodujące zagrożenia awarią przemysłową wraz z uzasadnieniem.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje się nie później niż w terminie roku od dnia wystąpienia awarii objętej obowiązkiem zgłoszenia.
Art. 271a. Informacje przekazywane Komisji Europejskiej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...