• Art. 86c. - Rozporządzen...
  29.09.2023

Prawo ochrony środowiska

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.2556 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Art. 86c. ochr. środow.


Rozporządzenie w sprawie krajowego celu i redukcji narażenia

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, krajowy cel redukcji narażenia,
kierując się potrzebą ochrony zdrowia ludzi.
Art. 86c. Rozporządzenie w sprawie krajowego celu i reduk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...