• Prawo ochrony środowiska
  28.02.2024

Prawo ochrony środowiska

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2024.0.54 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Tytuł IX. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w odrębnej ustawie.


----------
[Ustawa została ogłoszona 20.06.2001 r. - Dz.U. z 2001 r. poz. 627]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...