• Art. 23. - Cofnięcie zez...
  26.11.2022

Prawo oświatowe

Stan prawny aktualny na dzień: 26.11.2022

Dz.U.2021.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Obserwuj akt

Art. 23. Prawo oświatowe


Cofnięcie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego

1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może cofnąć zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w przypadku:
1)
stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, że działalność oddziału międzynarodowego jest sprzeczna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń wydanych na ich podstawie lub statutem szkoły, w której taki oddział został utworzony;
2)
cofnięcia przez zagraniczną instytucję edukacyjną zgody, o której mowa w art. 21 oddziały międzynarodowe w szkołach ust. 6 pkt 2;
3)
cofnięcia przez radę pedagogiczną zgody, o której mowa w art. 21 oddziały międzynarodowe w szkołach ust. 6 pkt 1;
4)
niewykonywania przez organ prowadzący szkołę zobowiązania, o którym mowa w art. 21 oddziały międzynarodowe w szkołach ust. 6 pkt 4.
2.
Cofnięcie zezwolenia jest równoznaczne z likwidacją oddziału międzynarodowego. Likwidacja następuje w terminie określonym w decyzji o cofnięciu zezwolenia.
Art. 23. Cofnięcie zezwolenia na utworzenie oddziału międ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...