• Art. 70. - Kompetencje r...
  04.12.2022

Prawo oświatowe

Stan prawny aktualny na dzień: 04.12.2022

Dz.U.2021.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Obserwuj akt

Art. 70. Prawo oświatowe


Kompetencje rady pedagogicznej

1.
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1)
zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;
2)
podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3)
podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz radę rodziców;
4)
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
5)
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6)
ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
2.
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)
organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;
2)
projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową;
3)
wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4)
propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Art. 70. Kompetencje rady pedagogicznej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...