• Art. 20. - Rejestracja d...
  23.07.2024

Prawo prasowe

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2018.0.1914 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe

Art. 20. pr.pras.


Rejestracja dziennika lub czasopisma

1.
Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy, zwanym dalej "organem rejestracyjnym". Do postępowania w tych sprawach stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, ze zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy.
2.
Wniosek o rejestrację, o której mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji;
2)
dane osobowe redaktora naczelnego;
3)
określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres;
4)
częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.
3.
Postanowienia zarządzające wpis do rejestru sąd uzasadnia tylko na wniosek.
4.
Wydawanie dziennika lub czasopisma można rozpocząć, jeżeli organ rejestracyjny nie rozstrzygnął wniosku o rejestrację w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia.
5.
O zmianie danych, o których mowa w ust. 2, należy zawiadomić niezwłocznie organ rejestracyjny.
Art. 20. Rejestracja dziennika lub czasopisma - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...