• Art. 33. - Przesłanki od...
  14.04.2024

Prawo prasowe

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2018.0.1914 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe

Art. 33. pr.pras.


Przesłanki odmowy opublikowania sprostowania

1.
Redaktor naczelny odmawia opublikowania sprostowania, jeżeli sprostowanie:
1)
jest nierzeczowe lub nie odnosi się do faktów;
2)
zostało nadane lub złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 31a bezpłatne opublikowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości ust. 3, lub nie zostało podpisane;
3)
nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 31a bezpłatne opublikowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości ust. 4–7;
4)
zawiera treść karalną;
5)
podważa fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem dotyczącym osoby dochodzącej publikacji sprostowania.
2.
Redaktor naczelny może odmówić opublikowania sprostowania, jeżeli sprostowanie:
1)
odnosi się do wiadomości poprzednio sprostowanej;
2)
jest wystosowane przez osobę, której nie dotyczą fakty przytoczone w prostowanym materiale, za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 31a bezpłatne opublikowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości ust. 2;
3)
zawiera sformułowania powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe.
3.
Odmawiając opublikowania sprostowania, redaktor naczelny jest obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprostowania, przekazać wnioskodawcy pisemne zawiadomienie o odmowie i jej przyczynach. Jeżeli odmowa nastąpiła z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 4 i 5, należy wskazać fragmenty sprostowania, które nie nadają się do publikacji.
4.
Redaktor naczelny nie może odmówić opublikowania sprostowania, jeżeli zastosowano się do jego wskazań. W przypadku nadesłania poprawionego sprostowania termin określony w art. 31a bezpłatne opublikowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości ust. 3 liczy się od dnia doręczenia wnioskodawcy zawiadomienia o odmowie i jej przyczynach.
Art. 33. Przesłanki odmowy opublikowania sprostowania - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...