• Prawo przewozowe
  01.03.2024

Prawo przewozowe

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2020.0.8 t.j. - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe

Rozdział 10a. Przepisy karne

1.
Kwoty przysługujące z tytułu nie zapłaconych należności, odszkodowań i wyrównania różnic należności - podlegają oprocentowaniu w wysokości ustawowej.
2.
Odsetki oblicza się:
1)
z tytułu nie zapłaconych należności - od dnia, w którym należność powinna być zapłacona;
2)
z innych tytułów - od dnia wniesienia reklamacji lub doręczenia wezwania do zapłaty.
Porównania: 1
Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości,

podlega karze grzywny.
1.
Osoba, o której mowa w art. 15 obowiązek przestrzegania przez podróżnych przepisów porządkowych ust. 2, która nie opuszcza środka transportowego na żądanie osoby upoważnionej przez przewoźnika, o której mowa w art. 15 obowiązek przestrzegania przez podróżnych przepisów porządkowych ust. 2a, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.
2.
Jeżeli czyn, o którym mowa w ust. 1, ma charakter chuligański, sprawca podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł.
Orzekanie w sprawach określonych w art. 87a odmowa zapłacenia należności i okazania dokumentu przez podróżnego i art. 87aa nieopuszczenie środka transportowego na żądanie osoby upoważnionej następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...