• Art. 200. - Zażalenia na...
  23.07.2024

Art. 200. Prawo restrukt.


Zażalenia na postanowienia sądu restrukturyzacyjnego i sędziego-komisarza

1.
Na postanowienia sądu restrukturyzacyjnego i sędziego-komisarza zażalenie przysługuje w przypadkach wskazanych w ustawie. Zażalenia na postanowienia sędziego-komisarza rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny jako sąd drugiej instancji.
1a.
Zażalenia na postanowienia sądu restrukturyzacyjnego rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny w innym składzie z wyjątkiem zażaleń na postanowienia, o których mowa w art. 30 upomnienie albo nałożenie grzywny na nadzorcę sądowego lub zarządcę ust. 5, art. 33 sprawozdanie końcowe zarządcy ust. 3, art. 45 postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia nadzorcy sądowego ust. 2, art. 56 wniosek zarządcy o ustalenie wynagrodzenia wstępnego ust. 5, art. 59 postanowienie w sprawie wynagrodzenia ostatecznego zarządcy ust. 8, art. 61 uchwała zgromadzenia wierzycieli w sprawie wynagrodzenia zarządcy ust. 7, art. 133 uchwały rady wierzycieli podejmowane w pełnym składzie ust. 2, art. 165 odmowa zatwierdzenia układu ust. 7, art. 172 postanowienie o wykonaniu układu ust. 1, art. 173 zmiana układu ust. 4 i 5, art. 176 uchylenie układu ust. 4 i 5, art. 182 postępowanie o zatwierdzenie układu ust. 4, art. 226f uchylenie skutków dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, art. 236 zażalenie na postanowienie o odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego ust. 1, art. 237 zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ust. 1, art. 239 uchylenie zarządu własnego dłużnika i ustanowienie zarządcy ust. 2, art. 268 ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego ust. 4, art. 286 ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego ust. 1a, art. 327 zażalenie na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania ust. 1 i 2, art. 331 oddanie na przechowanie ksiąg, korespondencji i dokumentów dłużnika ust. 4 i art. 332 zarządzenie likwidacji majątku dłużnika ust. 3, które rozpoznaje sąd drugiej instancji w składzie trzech sędziów zawodowych.
2.
Odpis zażalenia wniesionego przez wierzyciela doręcza się dłużnikowi, nadzorcy albo zarządcy oraz osobom, których dotyczy zaskarżone postanowienie.
3.
Odpis zażalenia wniesionego przez dłużnika doręcza się nadzorcy albo zarządcy oraz osobom, których dotyczy zaskarżone postanowienie.
4.
Jeżeli ustawa przewiduje, że zażalenie może wnieść osoba niebędąca uczestnikiem postępowania restrukturyzacyjnego, odpis zażalenia doręcza się dłużnikowi, nadzorcy albo zarządcy oraz osobom, których dotyczy zaskarżone postanowienie.
5.
Odpisu zażalenia na postanowienia dotyczące ogółu wierzycieli nie doręcza się wierzycielom.
6.
Zażalenie rozpoznaje się w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia akt sądowi drugiej instancji.
Art. 200. Zażalenia na postanowienia sądu restrukturyzacy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...