• Art. 226g. - Wygaśnięcie...
  03.10.2022

Art. 226g. Prawo restrukt.


Wygaśnięcie skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego

Jeżeli w terminie czterech miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia dłużnik nie złoży do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, skutki obwieszczenia wygasają z mocy prawa.
Art. 226g. Wygaśnięcie skutków obwieszczenia o ustaleniu ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...