• Art. 234. - Skuteczność ...
  03.10.2022

Art. 234. Prawo restrukt.


Skuteczność i wykonalność postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

1.
Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
2.
W sytuacji, o której mowa w art. 233 postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ust. 1 pkt 3, postanowienie jest skuteczne i wykonalne z godziną jego wydania.
Art. 234. Skuteczność i wykonalność postanowienia o otwar... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...